phone-30-320902.403038   Artist  KentBabi phone-30-320902.403039   Artist  KentBabi

Tag Archives: Cummins

Sao Hàn và Sở Thích Xăm Hình

Sao Hàn và Sở Thích Xăm Hình Mỗi lần xăm mình là một lần trăn trở của người nghệ sĩ. Họ luôn gửi gắm những triết lý sống hay những hình tượng biểu tượng cho con người của họ qua từng hình xăm. Không còn là sự cấm kỵ của văn hóa phương Đông từ xưa, những hình xăm mang một ý nghĩa đặc biệt với các ngôi sao. Nó không chỉ đơn thuần là một ăn chơi, mà Read More...